Raport ewaluacyjny ze zrealizowanych działań projektowych!

Mamy przyjemność zaprezentować wynik pracy całego zespołu projektowego, w postaci raportu ewaluacyjnego z przeprowadzonych działań monitorujących, ewaluacyjnych i kontrolnych, dla wszystkich etapów realizacji projektu "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy". Raport ten jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, dzięki czemu mamy nadzieję, iż dotrze do jak najszerszego grona odbiorców, stanowiąc także element dzielenia się dobrymi praktyk. Wg uzyskanych ocen i opinii zaangażowanej kadry, uczestników, a także zaangażowanych instytucji w Polsce i zagranicą, projekt odniósł bardzo duży sukces, odpowiadając tym samym na zdiagnozowane potrzeby i problemy, dając 42 uczniom naszej szkoły olbrzymią szansę rozwoju – tak zawodowego, jak i osobistego. Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który jest dostępny poniżej:

 

 

Projekt "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju, w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

#ZSPWitkowo #Grecja2018 #POWER #praktykizagraniczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo