Mamy przyjemność zaprezentować wynik pracy całego zespołu projektowego, w postaci raportu ewaluacyjnego z przeprowadzonych działań monitorujących, ewaluacyjnych i kontrolnych, dla wszystkich etapów realizacji projektu "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy". Raport ten jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, dzięki czemu mamy nadzieję, iż dotrze do jak najszerszego grona odbiorców, stanowiąc także element dzielenia się dobrymi praktyk. Wg uzyskanych ocen i opinii zaangażowanej kadry, uczestników, a także zaangażowanych instytucji w Polsce i zagranicą, projekt odniósł bardzo duży sukces, odpowiadając tym samym na zdiagnozowane potrzeby i problemy, dając 42 uczniom naszej szkoły olbrzymią szansę rozwoju – tak zawodowego, jak i osobistego. Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który jest dostępny poniżej:

 

 

Projekt "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju, w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

#ZSPWitkowo #Grecja2018 #POWER #praktykizagraniczne

 

W ramach projektu "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" powstała broszura obejmująca najważniejsze informacje o projekcie, jego przebiegu, w tym także elementy fotorelacji. Będąc dostępną w wersji elektronicznej na naszej stronie, jak i w wersji papierowej w szkole oraz na organizowanych wydarzeniach upowszechniających, broszura ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tego typu inicjatywami, programami unijnymi, w tym Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój czy Erasmus+ oraz oferowanymi możliwościami rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą broszurą! Dostępną poniżej:

 

 

Projekt "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju, w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

#ZSPWitkowo #Grecja2018 #POWER #praktykizagraniczne

W dniach 16 maja oraz 23 maja 2018 r. w naszej szkole zorganizowane zostały warsztaty zawodowe, mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu, w postaci zdobytych przez uczestników projektu kompetencji zawodowych związanych z przygotowywaniem greckich potraw!

 

Warsztaty zostały w całości przygotowane przez uczestników biorących udział w projekcie. Do udziału w nich zostali zaproszeni zostali także inni uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnych władz, którzy poza obserwacją, wzięli udział w degustacji greckich potraw, przygotowanych przez uczestników projektu na bazie zapamiętanych/zanotowanych podczas praktyk przepisów. To kolejne działania służące upowszechnianiu rezultatów projektu. Wcześniej nasi uczniowie promowali projekt, jego cele, a także przebieg i wypracowane rezultaty podczas "Targów edukacyjnych", które odbyły się w dniu 13 kwietnia 2018 r. Na stanowisku ZSP Witkowo prezentowane były - między innymi – informacje i rezultaty na temat realizowanego projektu, a w ramach przygotowanego pokazu i prezentacji, udział brali nie tylko przedstawiciele szkoły zaangażowani w rozwijanie współpracy międzynarodowej i implementację projektu, ale także uczniowie uczestniczący w wyjeździe do Grecji.

Projekt "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju, w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

#ZSPWitkowo #Grecja2018 #POWER #praktykizagraniczne

 

 

 

Nasi uczniowie od 12.03.2018 do 23.03.2018 przebywali w Grecji, w ramach uczestnictwa w mobilności edukacyjnej, która była realizowana we współpracy z greckim partnerem Olympus Education Services Single Member P.C., wspierającym naszą szkołę we wdrażaniu projektu „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy". W ramach wyjazdu każdy z uczniów miał nie tylko ma okazję pracować w międzynarodowym środowisku, szkoląc swoje umiejętności w dziedzinie technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz czy technik informatyk, ale także w dni wolne od pracy zapoznać się z grecką kulturą oraz zobaczyć najważniejsze miejsca z nią związane, w tym wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO Meteory, drugie największe miasto Grecji - Thessaloniki, wzgórza mitologicznego Olimpu i inne.

Program praktyk naszych uczniów w Grecji dobiegł już końca. Ostatnie dania zostały przyrządzone przez naszych kucharzy, bielizna stołowa została już zebrana przez kelnerów, a komputery i serwery informatyków rozmontowane. Uczniowie 23.03.2018 skończyli ostatnie obowiązki i zadania wchodzące w skład programu praktyk oraz zdali swoje miejsca pracy.

Zorganizowane zostało oficjalne pożegnanie z greckim partnerem oraz z prowadzącymi praktyki dla poszczególnych grup. Każdy z uczestników otrzymał certyfikaty ukończenia praktyk wystawione przez partnerów projektu.

Całemu wydarzeniu towarzyszyło wiele uśmiechów, miłych słów i pozytywnych emocji, także wygląda na to, że wszyscy zabrali ze sobą do Polski same pozytywne wrażenia z naszego wyjazdu!

Fotorelacja z naszego wyjazdu, dzień po dniu, znajduje się także na szkolnym Facebook’u, do którego można dotrzeć poprzez przycisk znajdujący się poniżej:

Projekt "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju, w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

#ZSPWitkowo #Grecja2018 #POWER #praktykizagraniczne

 

 

Nasi uczniowie od 12.03.2018 są w Grecji i realizują przygotowany wspólnie z greckim partnerem Olympus Education Services Single Member P.C. program. W jego ramach każdy z uczniów nie tylko ma okazję pracować w międzynarodowym środowisku, szkoląc swoje umiejętności w dziedzinie technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz czy technik informatyk, ale także w dni wolne od pracy będą mieli okazję wziąć udział w programie kulturowym, udając się do takich miejsc jak Meteory, Saloniki, wzgórza Olimpu i inne.

Projekt pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy", realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”,to ogromna szansa, pozwalająca młodzieży na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, ale także na poszerzenie horyzontów – tak jako uczniowie, przyszli pracownicy, przedsiębiorcy, ale także jako obywatele Polski i Europy!

Więcej informacji na naszym szkolnym Facebook’u, na którym dzień po dniu pojawiają się fotorelacje z realizowanych działań!

 

 

Przy okazji naszego Dnia Otwartych Drzwi, uczniowie biorący udział w naszym projekcie pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy", promowali założenia projektu, dzielili się z pozostałymi uczniami, nauczycielami, a także potencjalnymi kandydatami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dotychczasowymi doświadczeniami, wiedzą zdobytą podczas przygotowań. Przy wykorzystaniu przygotowanej prezentacji oraz innych różnego rodzaju materiałów informacyjnych (ulotek, plakatów, koszulek projektowych), możliwe było zainteresowanie stoiskiem poświęconym projektowi wielu osób, które nie tylko słuchały informacji prezentowanych przez uczestników, ale także mogli zadawać pytania, dowiadując się więcej o projekcie, inicjatywach programów Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także Unii Europejskiej, promującej rozwój współpracy międzynarodowej.

Dzień Otwartych Drzwi odbył się na finiszu naszych spotkań przygotowawczych, w ramach których uczniowie szlifowali umiejętności posługiwania się j. angielskim, poznali wiele zagadnień związanych z wielokulturowością, rynkiem pracy, a także poznali podstawy j. greckiego. Dzięki temu w sposób w pełni świadomy mieli okazję promować projekt i jego elementy. A wyjazd tuż, tuż… smiley

 

42 naszych uczniów biorących udział w projekcie pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy", nr 2017-1-PL01-KA102-036347, realizuje obecnie pod okiem trenerów i lektorów j. angielskiego i greckiego serię szkoleń przygotowujących do udziału w wyjeździe na staże zagraniczne.

W ramach całej serii przygotowań, uczestnicy projektu podzieleni na mniejsze 15- lub 20-osobowe grupy, wezmą udział w szkoleniach obejmujących:

  1. Przygotowanie kulturowe z elementami animacji językowej (jęz. grecki) przeprowadzone zostanie w formie 15 godzin interaktywnych zajęć i warsztatów dot. kompetencji międzykulturowych.
  2. Przygotowanie językowe dla uczestników z zakresu języka angielskiego, w tym przede wszystkim języka branżowego, opierające się o zadania praktyczne i wykorzystanie angielskiego w mowie i piśmie, co odpowiadać powinno zarówno potrzebom samych uczniów, jak i rynku pracy, który stawia przede wszystkim na język użytkowy. Przygotowanie to powinno objąć 40 godzin dla każdej z grup.
  3. Elementy doradztwa zawodowego, obejmujące wskazanie narzędzi niezbędnych dla właściwego funkcjonowania na rynku pracy, w wymiarze 10 godzin dla każdej z grup.

Zajęcie są realizowane do 9 marca 2018, tak aby młodzież została jak najlepiej przygotowana do wyjazdu.

Zajęcia odbywają się po lekcjach, a także w dni wolne od zajęć szkolnych, np. w soboty, co wynika z faktu, iż część naszych uczniów dojeżdżając codziennie popołudniu do domu, nie może zostać zbyt długo po lekcjach. Tak program, jak i godziny jego realizacji, został dostosowany do potrzeb naszych uczniów.

Do tej pory odbyło się już kilkanaście spotkań, w ramach których nasi uczniowie uczyli się fachowego słownictwa w ramach języka angielskiego, a także poznawali podstawy języka greckiego, uwarunkowania związane z funkcjonowaniem w międzynarodowym środowisku, poznając kulturę Grecji, zagadnienia wielokulturowości i inne. Poniżej kilka zdjęć z dotychczasowych zajęć.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo