Zajęcia skierowane są do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. Celem zajęć jest usystematyzowanie i pogłębienie już posiadanej wiedzy z matematyki, jak również nauczenie praktycznych technik rozwiązywania zdań egzaminacyjnych. W programie zajęć przewidziane jest wyrównywanie zaległości i opanowanie wiadomości z poszczególnych działów matematyki.

Celem zajęć jest również rozwijanie zainteresowań i szczególnych uzdolnień w dziedzinie matematyki. Pokazanie uczestnikom, że matematyka to nie tylko teoria i zadania, ale również dobra zabawa. Na zajęciach będą wykorzystywane gry i zabawy matematyczne, jak również będą rozwiązywane zadania konkursowe na różnym poziomie.

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo