Kalendarz roku szkolnego

I. Podział zajęć dydaktycznych na semestry

klasa

I semestr

II semestr

 maturalne

01.09.-22.12.2022

23.12.-28.04 2023

 pozostałe klasy

01.09.-27.01.2022

28.01.–23.06.2023

 

II. Ferie i przerwy świąteczne

tytułem

data

 Zimowa przerwa świąteczna

 23-31 grudnia 2022

 Ferie zimowe

30 stycznia–12 lutego 2023

 Wiosenna przerwa świąteczna

6-11 kwietnia 2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych

28 kwietnia 2023

 Ferie letnie

23 czerwca-31 sierpnia 2023

 

III. Matura

Część pisemna oraz ustna według harmonogramu CKE.

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

IV. Praktyki zawodowe

klasa

data

IV TI/TL 

06.03-31.03.2023

Staż: 22.05-26.05.2023

 

V. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 31 października 2022
  • 4-5 maja 2023 technikum
  • 8 maja 2023
  • 9 czerwca 2023
  • 3 dni na egzaminy zawodowe
  • 14 października 2022, 1 listopada 2022, 11 listopada 2022

 

VI. Spotkania z rodzicami

12.09.2022

16.30 zebranie dot. matury 2022, 17.00 zebrania z rodzicami, 17.45 zebranie RR z panią Dyrektor

 

12.12.2022

16.01.2023

22.05.2023

zebrania / konsultacje

godz. 17.00

 Inne terminy spotkań z rodzicami ustali wychowawca klasy w zależności od potrzeb po uzgodnieniu terminu z dyrektorem. 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo