Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

I Podział zajęć dydaktycznych na semestry

klasa

I semestr

II semestr

 maturalne

01.09.-17.12.2021

18.12 -  29.04 2022

 pozostałe klasy

01.09.-14.01.2022

17.01 – 24.06.2022

 

II Ferie i przerwy świąteczne

tytułem

data

 Zimowa przerwa świąteczna

 23-31 grudnia 2021 r.

 Ferie zimowe

17-30 stycznia 2022 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna

14-19 kwietnia 2022 r.

 Ferie letnie

25 czerwca-31 sierpnia 2021 r.

 

III Matura

Część pisemna oraz ustna według harmonogramu CKE.

04-23 maja 2022

 

IV Praktyki zawodowe

klasa

data

III TI/TL 

31.01-25.02.2022

III TI/TŻ

14.03-08.04. 2022

Kl. III TI staż  31.01-04.02 2022  Politechnika Poznańska

 

V Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 15 października 2021r.
  • 12 listopada 2021r.
  • 2,4,5,6 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.
  • 1 dzień egzaminy zawodowe
  • 14 października 2021r., 11 listopada 2021r.  – obligatoryjnie wolne

 

VI Spotkania z rodzicami

14.09.2021r

16.30 zebranie dot. matury 2022r, 17.00 zebrania z rodzicami, 17.45 zebranie RR z panią Dyrektor

 

15.11.2021r

31.01.2022r

28.03.2022r

23.05.2022r

zebrania / konsultacje

godz. 17.00

 

Inne terminy spotkań z rodzicami ustali wychowawca klasy w zależności od potrzeb po uzgodnieniu terminu z dyrektorem. 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo