I. Podział zajęć dydaktycznych na semestry

klasa

I semestr

II semestr

 maturalne

04.09.-22.12.2023

23.12 -  26.04.2024

 pozostałe klasy

04.09.-20.01.2023

21.01 – 21.06.2024

 

II. Ferie i przerwy świąteczne

tytułem

data

 Zimowa przerwa świąteczna

 23-31 grudnia 2023

 Ferie zimowe

12 lutego – 25 lutego 2024

 Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 02 kwietnia 2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych

26 kwietnia 2024

 Ferie letnie

22 czerwca-31 sierpnia 2024

 

III. Matura

Część pisemna oraz ustna według harmonogramu CKE. Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

     07.05.2024 – język polski

     08.05.2024 – matematyka

     09.05.2024 – język angielski

     10-23.05.2024 – pozostałe przedmioty PR

     11-25.05.2024 – część ustna

 

IV. Praktyki zawodowe

klasa

data

III TI/TŻ

01.03.24-31.03.24

Staż: 22.05-26.05.2023

 

V. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 13 października 2023
  • 2-3 listopada 2023
  • 2 maja 2024
  • 6-9 maja 2024 technikum
  • 31 maja 2024
  • 9 stycznia 2024 egzamin zawodowy
  • 1 listopada 2023 ustawowo wolne

 

VI. Spotkania z rodzicami

11.09.2023

16.30 zebranie dot. matury 2022, 17.00 zebrania z rodzicami, 17.45 zebranie RR z panią Dyrektor

 

13.11.2023

08.01.2024

13.05.2024

zebrania / konsultacje

godz. 17.00

 Inne terminy spotkań z rodzicami ustali wychowawca klasy w zależności od potrzeb po uzgodnieniu terminu z dyrektorem. 

                                 ZAJĘCIA DODATKOWE

Rok szkolny 2019/2020

NAUCZYCIEL

DZIEŃ

GODZINA/TYP SZKOŁY

Szymajda Sławomira

wtorek

14.45-15.30

Każmierczak Maria

wtorek

(co drugi tydzień)

piątek

14.40-15.25

07.30-07.45

Popielec-Sturmer Krystyna

poniedziałek

czwartek

07.45-08.30 IV TŻ/TI

11.25-12.10 III LO

Michalak Monika

środa

10.15-10.35

Mazurkiewicz Ireneusz

poniedziałek

czwartek

16.20-17.20

14.40-15.40

Rybińska Danuta

poniedziałek (co dwa tygodnie)

15.30-16.20

Knast Urszula

poniedziałek

środa

07.45-08.30

10.15-10.35

Robert Induła

czwartek

13.50-14.40

Nowicka Agnieszka

wtorek

13.55-14.40

 

Czekała Joanna

wolontariat w zależności od potrzeb

(ustalane na bieżąco)

Pustelnik Joanna

wtorek (co dwa tygodnie)

14.40 kl.IIITŻ/IVTŻ

Błaszak-Śliwińska Magdalena

środa

10.35-11.20

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo