W tym semestrze rozpoczynamy w ramach nauki języka niemieckiego pracę z Programem Insta.Ling dla Szkół. Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół? Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego.

Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Na początek –w ramach nauki języka niemieckiego- programem objęte zostają klasy II LO i III LO. Szczegółowe informacje na stronie: https://instaling.pl Powodzenia !!! Lidia Barszcz.

http://korwin-mikke.pl/img/articles/26551/12797049102454-w750.jpg

3. Oktober - Tag der Deutschen Einheit

Wraz z zakończeniem II wojny światowej ( 1945) Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne; sama stolica – Berlin również dostała się pod jurysdykcję czterech okupantów: Francji , Wielkiej Brytanii, USA , ZSRR.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Occupied_Germany_and_Berlin.png -podział Berlina

 

Szkolny Klub Języka Niemieckiego „PROFIS” rok szkolny 2017/2018

I. Cele:

  •     poszerzenie znajomości języka niemieckiego, zapewniającej sprawną komunikację językową
  •     lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów niemieckojęzycznych
  •     kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych poprzez poznanie realiów krajów niemieckojęzycznych.

II. Planowane przedsięwzięcia:

    1. Obchody Europejskiego Dnia Języków (26.09):

  •     21.09-odbędzie się lekcja języka niemieckiego przez Skype dla maturzystów z klasy IVTŻ i IVTI; temat: Co robić z workami na śmieci? (maturalny zakres tematyczny „świat przyrody”), prowadzona przez lektora z Instytutu Goethego w Warszawie
  •     26.09-odbędzie się projekcja filmu niemieckojęzycznego pt.„Toni Erdmann” – zdobywca nagrody Parlamentu Europejskiego LUX Prize

    2. Udział w Powiatowym Festiwalu Piosenki Niemieckiej pt. „Singen macht Spaß” w Gnieźnie

    3. Szkolny Konkurs na plakat pt. „Mein Beruf” (mój zawód)

    4. Międzyszkolny Konkurs na prezentację multimedialną w języku niemieckim pt. „Mein Traum”

    5. Międzyszkolny Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

    6. Współpraca przy organizacji Dnia Języków Obcych.

    7. Przygotowanie wystawy na rocznicę Zjednoczenia Niemiec.(03.10)

    8. Jednodniowa wycieczka do Berlina.

    9. Fakultety dla maturzystów

    10. Zajęcia wyrównawcze dla pozostałych uczniów

insta.ling

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo