Kodeks rodzica

 

Kochany rodzicu aby Twoje dziecko nauczyło się kontrolować agresywne impulsy, nabrało pewności siebie respektuj poniższe zasady:

 1. Stwórz dziecku spokojną, miłą nasyconą ciepłem atmosferę emocjonalną w rodzinie.
 2. Pamiętaj o rzeczywistych potrzebach dziecka, nie tylko o potrzebie snu, jedzenia, ubrania, ale głównie o potrzebie bezwarunkowej miłości „ Kocham Cię za to, że jesteś, a nie za to co robisz”
 3. Ustal jasne reguły i zasady rządzące w rodzinie i konsekwentnie ich przestrzegaj. Konsekwentne zachowanie wygasza reakcje agresywne.
 4. Staraj się być dla swojego dziecka pozytywnym wzorem do naśladowania.
 5. Bądź modelem nieagresywnego zachowania. Nie bij! Nie szarp! Nie obrażaj! Nie strasz!
 6. Nie „walcz” z mężem/ żoną w obecności dzieci. Nie musicie mieć racji, ale w kontakcie z dzieckiem występujecie razem.
 7. Zdecydowanie przeciwstawiaj sie agresji dziecka, zwracaj uwagę, motywuj dziecko aby powiedziało co czuje osoba pokrzywdzona, komentuj, nie udawaj , że nic nie widzisz.
 8. Jeśli jesteś zdenerwowany/zachowanie dziecka/ powiedz dziecku o tym „gniewam się na ciebie bo bijesz siostrę”
 9. Miej czas dla dziecka, rozmawiaj z nim, bo za jakiś czas zniechęcone nie będzie chciało opowiadać. W czasie rozmowy z dzieckiem aktywnie słuchaj: patrz na dziecko, zadawaj dodatkowe pytania, pytaj o uczucia, wczuj się w to o czym mówi.
 10. Rozmawiaj z dzieckiem o różnych sytuacjach z życia codziennego i wyjaśniaj niewłaściwe zachowania/ Jak ty zachowałbyś się w podobnej sytuacji. Czy tak należało postąpić? Czy to jest dobre zachowanie?/
 11. Ucz dziecko tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka. Zakazuj dziecku śmiać z innych.
 12. Ucz dziecko mówić o emocjach: gniewie, złości , niezadowoleniu i pokazuj pożądane sposoby radzenia sobie z nimi.
 13. Stwarzaj dziecku okazję do planowania różnego rodzaju pożądanej aktywności.
 14. Pomóż mu zorganizować dodatkową aktywność ruchową aby mogło w sposób konstruktywny i kontrolowany rozładować nadmiar energii.
 15. Mobilizuj do prac domowych, zachęcaj do wysiłków. Problemy zaczynają się, gdy dziecko nic nie robi.
 16. Zauważaj każdy, najmniejszy nawet postęp swojego dziecka. Chwal je jak najczęściej!
 17. Podkreślaj znaczenie wysiłku w rozwiązaniu zadania niezależnie od efektu końcowego.
 18. Nie zawstydzaj i nie ośmieszaj dziecka, gdyż takie zachowanie obniża jego samoocenę
 19. Nie rozwiązuj za dziecko jego problemów.
 20. Nie chroń dziecka przed naturalnymi konsekwencjami tego co robi. W ten sposób uczy się funkcjonowania w otaczającym świecie
 21. Jeśli odmawia wykonania zadań, nie walcz! Zamiast tego, przestań świadczyć mu usługi.
 22. Dyskretnie obserwuj relacje dziecka z innymi dziećmi
 23. Chroń dziecko przed wpływem modeli agresywnego zachowania –nie zgadzaj się na wielogodzinne siedzenie dziecka przed komputerem lub telewizorem.
 24. Rozmawiaj z dzieckiem o tym co ogląda w TV/ kontroluj oglądane programy , filmy, gry /

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo