Nauczyciele

Dyrekcja Zespołu Szkół

Ponadpodstawowych w Witkowie


Anna Malendowicz-Koteras
Dyrektor szkoły

Monika Nowakowska-Szymczak
V-ce dyrektor szkoły
 

Sławomira Szymajda
Kierownik szkolenia praktycznego

 

Grono pedagogiczne naszej szkoły

 

język polski

Krystyna Popielec - Stürmer
Ewa Przybylska

język angielski

Monika Nowakowska-Szymczak
Sławomira Szymajda

język niemiecki

Beata Soszyńska-Pudło
Lidia Barszcz

język hiszpański

Beata Soszyńska-Pudło

matematyka

Monika Michalak
Urszula Knast

historia

Magdalena Błaszak-Śliwińska

wos

Magdalena Błaszak-Śliwińska

chemia

Joanna Pustelnik
Urszula Knast

fizyka

Tomasz Tritt

geografia

Maria Kaźmierczak

biologia

Violetta Cejman

religia

Ewa Zachwieja
ks. Julian Wawrzyniak

wf

Ireneusz Mazurkiewicz
Danuta Rybińska

edukacja dla bezpieczeństwa

Ireneusz Mazurkiewicz

wychowanie do życia w rodzinie

Marek Gaziński

pedagog szkolny

Joanna Czekała

przedmioty ekonomiczne

Agnieszka Nowicka

przedmioty informatyczne

Monika Michalak
Hubert Musiał
Robert Induła
Michał Grobelski

przedmioty gastronomiczne

Anna Malendowicz-Koteras
Joanna Pustelnik
Barbara Sesiuk
Katarzyna Sucholas

przedmioty logistyczne

Anna Badowska
Agnieszka Nowicka
Oskar Andrzejewski
Silski Kamil

bibliotekarz

Ewa Przybylska

wiedza o kulturze

Krystyna Popielec - Stürmer

psycholog szkolny

 Katarzyna Topolska

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo