Nauczyciele

Dyrekcja Zespołu Szkół

Ponadpodstawowych w Witkowie


Anna Malendowicz-Koteras
Dyrektor szkoły

Monika Nowakowska-Szymczak
V-ce dyrektor szkoły
 

Sylwia Kuczyńska
Kierownik szkolenia praktycznego

 

Grono pedagogiczne naszej szkoły

 

język polski

Krystyna Popielec - Stürmer
Ewa Przybylska

Sławomir Grześkowiak

język angielski

Monika Nowakowska-Szymczak
Sławomira Szymajda

Hęś Karolina

język niemiecki

Rafał Smarzyński
 Marlena Januchowska

język hiszpański

Joanna Karkut

matematyka

Urszula Knast

historia

Orłowska-Banaszak Teresa

wos

Zbigniew Fret

chemia

Joanna Pustelnik

fizyka

Tomasz Tritt

geografia

Zbigniew Fret

biologia

Violetta Cejman

religia

Sylwia Kuczyńska
ks. Julian Wawrzyniak

wf

Ireneusz Mazurkiewicz
Artur Styła
Danuta Rybińska

Marek Gaziński

edukacja dla bezpieczeństwa

Ireneusz Mazurkiewicz

wychowanie do życia w rodzinie

Marek Gaziński

podstawy przedsiębiorczości

biznes i zarządzanie

Ireneusz Mazurkiewicz

historia i teraźniejszość

Sławomir Grześkowiak

Orłowska-Banaszak Teresa

przedmioty informatyczne

Patryk Mikołajczak
Hubert Musiał
Robert Induła

przedmioty gastronomiczne

Anna Malendowicz-Koteras

Katarzyna Sucholas

przedmioty logistyczne

Magdalena Kaczmarek
Piotr Gruszecki
Kamil Silski

Julia Andryszak

przedmioty stylistyczne

Ewa Przybylska

Magdalena Szymczak

bibliotekarz

Ewa Przybylska

filozofia

Krystyna Popielec - Stürmer

pedagog szkolny

Danuta Rybińska

psycholog szkolny

Aleksandra Krych

doradztwo zawodowe

Joanna Pustelnik

doradztwo edukacyjno-zawodowe

Joanna Pustelnik
Sylwia Kuczyńska

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo