Nauczyciele

Dyrekcja Zespołu Szkół

Ponadpodstawowych w Witkowie


Anna Malendowicz-Koteras
Dyrektor szkoły

Monika Nowakowska-Szymczak
V-ce dyrektor szkoły
 

Sławomira Szymajda
Kierownik szkolenia praktycznego

 

Grono pedagogiczne naszej szkoły

 

język polski

Krystyna Popielec - Stürmer
Ewa Przybylska

język angielski

Monika Nowakowska-Szymczak
Sławomira Szymajda

język niemiecki

Rafał Smarzyński
 Marlena Januchowska

język hiszpański

Beata Soszyńska-Pudło

matematyka

Urszula Knast

historia

Marzena Bartosik
Sławomir Grześkowiak

wos

Marzena Bartosik

chemia

Joanna Pustelnik

fizyka

Tomasz Tritt

geografia

Maria Kaźmierczak

biologia

Violetta Cejman

religia

Sylwia Kuczyńska
ks. Julian Wawrzyniak

wf

Ireneusz Mazurkiewicz
Artur Styła
Danuta Rybińska

edukacja dla bezpieczeństwa

Ireneusz Mazurkiewicz

wychowanie do życia w rodzinie

Marek Gaziński

podstawy przedsiębiorczości

Ireneusz Mazurkiewicz

historia i teraźniejszość

Sławomir Grześkowiak

przedmioty informatyczne

Patryk Mikołajczak
Hubert Musiał
Robert Induła

przedmioty gastronomiczne

Anna Malendowicz-Koteras
Barbara Sesiuk
Katarzyna Sucholas

przedmioty logistyczne

Magdalena Kaczmarek
Piotr Gruszecki
Kamil Silski

przedmioty stylistyczne

Ewa Przybylska

bibliotekarz

Ewa Przybylska

filozofia

Krystyna Popielec - Stürmer

pedagog szkolny

Danuta Rybińska

psycholog szkolny

Aleksandra Krych

doradztwo zawodowe

Joanna Pustelnik

doradztwo edukacyjno-zawodowe

Joanna Pustelnik
Sławomira Szymajda

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo