JESTEŚMY, BEDZIEMY I CZEKAMY NA WAS...

 

 Technikum Ekonomiczne  Technikum Informatyczne Technikum Logistyczne Technikum Żywienia  Szkoła Branżowa I stopnia

Technik Informatyk

Czas trwania nauki: 5 lat

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • informatyka

Języki obce:

 • język angielski
 • język angielski zawodowy
 • język niemiecki lub język hiszpański

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 8 tygodni - 4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik informatyk:

      INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
      INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

      Efekty kształcenia kwalifikacji INF.02.

 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie systemami operacyjnymi

      Efekty kształcenia kwalifikacji INF.03.

 • Programowanie aplikacji
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik-informatyk, na zajęciach z przedmiotów zawodowych
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach fakultatywnych oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych

Po ukończeniu szkoły technik informatyk:

 • planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego
 • projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej, administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej
 • projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią, administruje aplikacjami i witrynami internetowymi, projektuje i tworzy bazy danych, tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych
 • może znaleźć zatrudnienie w firmach prywatnych, bankach i instytucjach publicznych lub prowadzić własną działalność gospodarczą
 • może kontynuować naukę na wielu kierunkach związanych z technologiami informatycznymi oraz innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym

Dlaczego warto uczyć się w technikum informatycznym

 • uczeń uzyskuje tytuł technika informatyka,
 • technikum kształci umiejętności praktyczne, dzięki którym uczeń planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery, wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego
 • uczniowie na zajęciach praktycznych zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i wykonywania modernizacji lokalnej sieci komputerowej, administrowania zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej,
 • technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią, administruje aplikacjami i witrynami internetowymi, projektuje i tworzy bazy danych, tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych,
 • zdobywana wiedza stanowi świetną podstawę do kontynuowania nauki na kierunkach związanych z technologiami informatycznymi,
 • zawód technika informatyka daje szerokie spektrum możliwości zatrudnienia- w różnych firmach prywatnych, bankach i instytucjach publicznych lub prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
 • języki obce: język angielski (poziom rozszerzony), język niemiecki lub język hiszpański-do wyboru.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo