Technikum Informatyczne

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • informatyka.

Języki obce:

 • język angielski,
 • język angielski zawodowy
 • język niemiecki lub język hiszpański.

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 4 tygodnie w klasie drugiej,
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne.

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik informatyk:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik-informatyk, na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach fakultatywnych oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie,
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych.

Po ukończeniu szkoły technik informatyk:

 • planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego,
 • projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej, administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej,
 • projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią, administruje aplikacjami i witrynami internetowymi, projektuje i tworzy bazy danych, tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych,
 • może znaleźć zatrudnienie w firmach prywatnych, bankach i instytucjach publicznych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
 • może kontynuować naukę na wielu kierunkach związanych z technologiami informatycznymi oraz innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Grecja 2018

 • Grecja
 • Grecja1
 • Grecja2
 • Grecja3
 • Grecja4

Jak dojechać?