Harmonogram roku szkolnego 2017/2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego

w Witkowie

kalendarz roku szkolnego 2017/2018

(podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z póź. zm.)

 

I Podział zajęć dydaktycznych na semestry:

klasa

I semestr

II semestr

maturalne

III LOD

04.09.2017-22.12.2017

sesja: 09.12.2017 - 23.12.2017

02.01.2018-27.04.2018

sesja: 07.04.2018 - 21.04.2018

pozostałe klasy

04.09.2017-26.01.2018

29.01.2018-22.06.2018

 

II Ferie i przerwy świąteczne

tytułem

data

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017-31.12.2017

Ferie zimowe

12.02.2018-25.02.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018-03.04.2018

Ferie letnie

od 23.06.2018

 

 

III Matura

Część pisemna według harmonogramu CKE : 04.05.2018-16.05.2018,

część ustna według harmonogramu szkoły.

 

IV Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych

klasa

I semestr

II semestr

maturalne

18.12.2017

23.04.2018

pozostałe klasy

 

22.01.2018

15.06.2018

klasa II TŻ/TI

18.05.2018

 

V Praktyki zawodowe

IITI/TŻ

21.05.2018-15.06.2018

 

 

VI Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 02-03.11.2017
 • 02.05.2018 - odpracowany 02.12.2017
 • 04.05.2018
 • 07.05.2018
 • 08.05.2018
 • 01.06.2018

 

VII Spotkania z rodzicami

11.09.2017

16.30 zebranie dot. matury 2018, 17.00 zebrania z rodzicami, 17.45 zebranie RR

06.11.2017

Zebrania/konsultacje z rodzicami godz. 17.00

04.12.2017

Zebrania/konsultacje z rodzicami godz. 17.00

08.01.2018

Zebrania/konsultacje z rodzicami godz. 17.00

09.04.2018

Zebrania/konsultacje z rodzicami godz. 17.00

28.05.2018

Zebrania/konsultacje z rodzicami godz. 17.00

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Grecja 2018

 • Grecja
 • Grecja1
 • Grecja2
 • Grecja3
 • Grecja4

Jak dojechać?