Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

I Podział zajęć dydaktycznych na semestry

klasa

I semestr

II semestr

maturalne

02.09.-18.12.2019

19.12-  21.04 2020

pozostałe klasy

02.09.-17.01.2020

20.01 – 26.06.2020

II Ferie i przerwy świąteczne

tytułem

data

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.19-31.12.19

Ferie zimowe

27.01.20-09.02.20

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.20-14.04.20

Ferie letnie

27.06.20-31.08.20

III Matura

Część pisemna według harmonogramu CKE :04-22.05.2020

część ustna według harmonogramu szkoły.

IV Praktyki zawodowe

klasa

data

IIITE

4.05 – 29. 05. 2020

IITE

4.05 – 15. 05. 2020

IITI/TŻ

4.05 – 29. 05. 2020

V Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 •   14 października 2019
 •    1 listopada 2019
 •   11 listopada 2019
 •   4,5,6 maja 2020- matury
 •   12 czerwca 2020
 •   2 dni  podczas trwania egzaminów zawodowych – do ustalenia

VI Spotkania z rodzicami

 • 09.09.2019

16.30 zebranie dot. matury 2018, 17.00 zebrania z rodzicami, 17.45 zebranie RR

 • 25.10.2019
 • 20.01.2020
 • 20.04.2020
 • 08.06.2020

zebrania / konsultacje

godz. 17.00

Inne terminy spotkań z rodzicami ustali wychowawca klasy w zależności od potrzeb po uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

 

Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Poznańskiej

Grupa 16 osób:

           - klasa III, w zawodzie Technik Informatyk

            termin zajęć: 09.12 - 13.12.2019 r.

          - klasa III, w zawodzie Technik Ekonomista

            termin zajęć: 09.12 - 13.12.2019 r.

 

ERASMUS +

-  nabór uczestników: IX – X 2019

-  przygotowanie kulturowe i językowe: X 2019 – I 2020

            -  mobilność zagraniczna: 22.03 – 4.04.2020

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo