Harmonogram roku szkolnego 2018/2019

(podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z póź. zm.)

I Podział zajęć dydaktycznych na semestry

klasa

I semestr

II semestr

maturalne

03.09.2018 -21.12.2018

22.12. 2018 -26.04.2019

pozostałe klasy

03.09. 2018 -11.01.2019

12.01.2019 -21.06.2019

 

II Ferie i przerwy świąteczne

tytułem

data

Zimowa przerwa świąteczna

22.12.2018 – 01.01.2019

Ferie zimowe

14.01.2019 – 27.01.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019 – 23.04.2019

Ferie letnie

od 22.06.2019

 

III Matura

Część pisemna według harmonogramu CKE: 06.05.19-16.05.19,

część ustna według harmonogramu szkoły.

 

IV Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych

klasa

I semestr

II semestr

maturalne

14 .12.2018

17.04.2019

pozostałe klasy

08.01.2019

14.06.2019

 

V Praktyki zawodowe

klasa

data

IITI

29.04.19-24.05.19

IITE

29.04.19-10.05.19

 

VI Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 •   02.11.2018 - piątek
 •   10.01.2019 - czwartek
 •   02.05.2019 - czwartek
 •   06.05.2019 - poniedziałek
 •   07.05.2019 - wtorek
 •   08.05.2019 - środa

VII Spotkania z rodzicami

10 września 2018

16.30 zebranie dot. matury 2018,

17.00 zebrania z rodzicami,

17.45 zebranie RR

05.11.2018

03.12.2018

04.02.2018- podsumowanie I semestru

01.04.2019

27.05.2019

zebrania / konsultacje

godz. 17.00

Inne terminy spotkań z rodzicami ustali wychowawca klasy w zależności od potrzeb po uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Grecja 2018

 • Grecja
 • Grecja1
 • Grecja2
 • Grecja3
 • Grecja4

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo