Wednesday the 26th - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie - Hostgator Coupon

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego

w Witkowie

kalendarz roku szkolnego 2016/2017

(podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z póź. zm.)

 

I Podział zajęć dydaktycznych na semestry:

klasa

I semestr

II semestr

maturalne

III LOD

01.09.2016-22.12.2016

sesja: 12.12.2016 - 19.12.2016

02.01.2017-28.04.2017

pozostałe klasy

II LOD

01.09.2016-27.01.2017

sesja: 16.01.2017-24.01.2017

30.01.2016-23.06.2017

sesja: 12.06.2017-19.06.2017

pozostałe klasy

II LOD

01.09.2016-27.01.2017

sesja: 16.01.2017-24.01.2017

30.01.2016-23.06.2017

sesja: 12.06.2017-19.06.2017

 

II Ferie i przerwy świąteczne

tytułem

data

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016-31.12.2016

Ferie zimowe

30.01.2017-12.02.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2017-18.04.2017

Ferie letnie

23.06.2017-31.08.2017

 

 

III Matura

Część pisemna według harmonogramu CKE, część ustna według harmonogramu szkoły.

 

IV Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych

klasa

I semestr

II semestr

maturalne

19.12.2016

24.04.2017

pozostałe klasy

 

23.01.2017

16.06.2017

klasa II TŻ/TI

19.05.2017

 

V Praktyki zawodowe

IITI/TŻ

22.05.2017-16.06.2016

 

 

VI Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 31.10.2016
  • 02.05.2017
  • 04-05.05.2017
  • 08.05.2017
  • 16.06.2017

 

VII Spotkania z rodzicami

14.09.2016

16.30 zebranie dot. matury 2017, 17.00 zebrania z rodzicami, 17.45 zebranie RR

16.01.2017

Zebrania z rodzicami

05.06.2017

Zebrania z rodzicami

24.04.2017

IITI/TŻ

Zebrania z rodzicami

10.10.2016

21.11.2016
zebranie klas maturalnych

12.12.2016

13.03.2017

08.05.2017

Konsultacje

Inne terminy spotkań z rodzicami ustali wychowawca klasy w zależności od potrzeb po uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

 

 

Logowanie

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Jak dojechać?