JESTEŚMY, BEDZIEMY I CZEKAMY NA WAS...

 

 Technikum Ekonomiczne  Technikum Informatyczne Technikum Logistyczne Technikum Żywienia  Szkoła Branżowa I stopnia

Technik Ekonomista

Czas trwania nauki:

5 lat dla podstawy programowej 2019

 Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • geografia

Języki obce:

 • język angielski
 • język angielski zawodowy
 • język niemiecki lub język hiszpański

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 8 tygodni – 4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik-ekonomista:

        EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

        EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

        Kwalifikacja EKA.05. jest kwalifikacją wspólną dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik-ekonomista, na zajęciach z przedmiotów zawodowych
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach kółka ekonomicznego oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych

Po ukończeniu szkoły

 • praca na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, prowadzenie spraw kadrowych oraz płacowych, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów oraz usług oraz wykonywaniem typowych prac biurowych
 • zatrudnienie w firmach prywatnych, bankach i instytucjach publicznych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • studiowanie na wielu kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni oraz na innych kierunkach studiów, powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym

Dlaczego warto uczyć się w technikum ekonomicznym

 • uczeń uzyskuje tytuł zawodowego technika ekonomisty,
 • zawód technika ekonomisty daje umiejętności praktyczne, dzięki którym pracę zawodową można wykonywać w każdej firmie czy instytucji,
 • uczeń zyskuje umiejętności praktyczne wykonywania pracy biurowej, prowadzenia dokumentacji, obliczania wynagrodzeń, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych oraz dokonywania rozliczeń,
 • zdobywana wiedza stanowi świetną podstawę do kontynuowania nauki na kierunkach ekonomicznych oraz administracyjnych,
 • zajęcia z przedmiotów zawodowych ekonomicznych w wysokim stopniu rozwijają przedsiębiorczość oraz kreatywność,
 • w witkowskim technikum prowadzone są klasy ekonomiczne pod patronatem Politechniki Poznańskiej,
 • języki obce: język angielski (poziom rozszerzony), język niemiecki lub język hiszpański-do wyboru.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo