Technikum Ekonomiczne

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • geografia.

Języki obce:

 • język angielski,
 • język angielski zawodowy,
 • język niemiecki lub język hiszpański.

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 6 tygodni - 4 tygodnie w klasie drugiej i 2 tygodnie w klasie trzeciej,
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne.

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik-ekonomista:

       AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
       AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik-ekonomista, na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach kółka ekonomicznego oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie,
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych.

Po ukończeniu szkoły

 • praca na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, prowadzenie spraw kadrowych oraz płacowych, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów oraz usług oraz wykonywaniem typowych prac biurowych,
 • zatrudnienie w firmach prywatnych, bankach i instytucjach publicznych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • studiowanie na wielu kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni oraz na innych kierunkach studiów, powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo