JESTEŚMY, BEDZIEMY I CZEKAMY NA WAS...

 

 Technikum Ekonomiczne  Technikum Informatyczne Technikum Logistyczne Technikum Żywienia  Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła Branżowa I stopnia

Czas trwania nauki: 3 lata

Języki obce:

 • język niemiecki

Praktyczna nauka zawodu:

 • dwa dni w tygodniu – klasa pierwsza i klasa druga; trzy dni w tygodniu – klasa trzecia
 • miejsce: firmy prywatne, spółki, zakłady państwowe

Korzyści:

 • nauka wybranego przez ucznia zawodu na praktykach zawodowych u wybranego pracodawcy
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie podczas zajęć praktycznych i w czasie kursów zawodowych
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących
 • dobre przygotowanie do wykonywania zawodu i kwalifikacji ułatwiających podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach kół zainteresowań w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie

Po ukończeniu szkoły:

 • praca na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności zdobyte podczas praktycznej nauki zawodu, zatrudnienie w firmach prywatnych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • możliwość kontynuacji nauki w szkołach dziennych i eksternistycznych dla dorosłych

Dlaczego warto uczyć się w szkole branżowej

 • szkoła branżowa kształci uczniów w różnych zawodach, m.in. kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz -tynkarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk…
 • absolwent może po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia zakończyć naukę i pójść do pracy ,
 • w dowolnym momencie może uzupełnić lub zmienić kwalifikację poprzez kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz egzamin zewnętrzny, nadający nowy zawód albo poprzez krótszy kurs zawodowy nabyć nowe uprawnienia, np. spawanie, obsługa wózków jezdniowych, obsługa koparko-ładowarki, obsługa i programowanie obrabiarek sterownych numerycznie CNC czy sterowników PLC oraz wiele innych;
 • może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia, zdobyć tytuł technika i pójść do pracy,
 • posiadanie praktycznych umiejętności zawodowych daje również większe możliwości tym, którzy chcą otworzyć działalność na własny rachunek- mają szerokie pole do popisu w sferze działalności usług remontowych, naprawczych, wykonawczych, gastronomicznych, budowlanych, fryzjerskich, kosmetycznych i wielu innych, praktycznie w każdej dziedzinie zawodowej,
 • język obcy- język niemiecki.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo