Technikum Turystyki Wiejskiej

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone:

 • język niemiecki,
 • geografia.

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 8 tygodni,
 • miejsce: okoliczne gospodarstwa agroturystyczne oraz gospodarstwa agroturystyczne w terenach górskich.

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik turystyki wiejskiej:

      T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
      T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik turystyki wiejskiej, na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach fakultatywnych oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie,
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych.

Po ukończeniu szkoły technik turystyki wiejskiej:

 • organizuje i prowadzi działalność turystyczną na obszarach wiejskich,
 • planuje, organizuje i wykonuje prace w gospodarstwie rolnym,
 • planuje i organizuje działalność agroturystyczną,
 • obsługuje klienta w gospodarstwie agroturystycznym, 
 • może znaleźć zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne,
 • może kontynuować naukę na wielu kierunkach związanych ze zdobytym zawodem oraz innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Grecja 2018

 • Grecja
 • Grecja1
 • Grecja2
 • Grecja3
 • Grecja4

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo