Thursday the 23rd - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie - Hostgator Coupon

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 maja 2016 r.
do 10 czerwca 2016 r.

 

 

 

 

od 27 lipca 2016 r.

do 1 sierpnia 2016 r.

od 4 maja 2016 r.

do 18 maja 2016 r.
do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzających próby sprawności fizycznej lub sprawdzian kompetencji językowych,

sprawdzian uzdolnień kierunkowych

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

 

 

od 20 maja 2016 r.
do 31 maja 2016 r.

 

 

2 sierpnia 2016 r.

 

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu

kompetencji językowych

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności

fizycznej lub pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

 

 

 

do 3 czerwca 2016 r.

 

 

 

3 sierpnia 2016 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 24 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r.

 

 

 

nie dotyczy

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

 

 

do 1 lipca 2016 r.

 

 

 

do 4 sierpnia 2016 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

do 18 lipca 2016 r.

 

do 22 sierpnia 2016 r.

(jeden dzień
po rozpatrzeniu odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; termin wynika z art. 20zc ustawy
o systemie oświaty)

8.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

 

do 20 lipca 2016 r.

 

 

 

do 24 sierpnia 2016 r.

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej),
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

 

 

do 25 lipca 2016 r.

 

 

 

 

 

 

do 25 sierpnia 2016 r.

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 26 lipca 2016 r.

 

do 26 sierpnia 2016 r.

11.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

 

do 26 lipca 2016 r.

 

 

do 26 sierpnia 2016 r.

 

 

 

 

Logowanie

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Jak dojechać?