Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. od 14 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r., do godziny15.00 złożenie do sekretariatu ZSP w Witkowie wniosku o przyjęcie do szkoły (podanie wraz z załącznikami,2 zdjęcia,  kwestionariusz osobowy - wydrukowane ze strony https://gniezno.edu.com.pl/Kandydat - podpisane przez kandydata i rodzica).
 2. Kandydat składający dokumenty do Branżowej Szkoły I STOPNIA składa również potwierdzenie możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę (druk do pobrania w sekretariacie szkoły)
 3. od 22 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. 11 lipca 2018 r., godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, wydanie skierowań na badania lekarskie,
 5. do 19 lipca 2018 r., godz. 12.00 dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie – dotyczy to Branżowej Szkoły I STOPNIA,
 6. 20 lipca 2018 r., godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Grecja 2018

 • Grecja
 • Grecja1
 • Grecja2
 • Grecja3
 • Grecja4

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo