Technikum Logistyczne

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone:

 • język niemiecki,
 • geografia.

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 4 tygodnie,
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne.

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik logistyk:

A.30. Organizacja i monitorowanie zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A.32. Organizacja i monitorowanie zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik-logistyk, na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach fakultatywnych oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie,
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych.

Po ukończeniu szkoły technik logistyk:

 • planuje i organizuje prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządza zapasami,
 • organizuje prace związane z gospodarką magazynową,
 • zarządza gospodarką odpadami,
 • planuje i organizuje prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. 
 • może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. 
 • może kontynuować naukę na wielu kierunkach związanych ze zdobytym zawodem oraz innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Grecja 2018

 • Grecja
 • Grecja1
 • Grecja2
 • Grecja3
 • Grecja4

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo