Technikum Logistyczne

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone:

 • język niemiecki,
 • geografia.

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 4 tygodnie,
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne.

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik logistyk:

      AU. 22 Obsługa magazynów
      AU. 23 Organizacja transportu

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik-logistyk, na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach fakultatywnych oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie,
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych.

Po ukończeniu szkoły technik logistyk:

 • planuje i organizuje prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządza zapasami,
 • organizuje prace związane z gospodarką magazynową,
 • zarządza gospodarką odpadami,
 • planuje i organizuje prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. 
 • może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. 
 • może kontynuować naukę na wielu kierunkach związanych ze zdobytym zawodem oraz innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo