JESTEŚMY, BEDZIEMY I CZEKAMY NA WAS...

 

 Technikum Ekonomiczne  Technikum Informatyczne Technikum Logistyczne Technikum Żywienia  Szkoła Branżowa I stopnia

Technik Logistyk

Czas trwania nauki: 5 lat

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • język niemiecki lub hiszpański
 • geografia

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 8 tygodni - 4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik logistyk:

      SPL.01 Obsługa magazynów
      SPL.04 Organizacja transportu

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik-logistyk, na zajęciach z przedmiotów zawodowych
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach fakultatywnych oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych

Po ukończeniu szkoły technik logistyk:

 • planuje i organizuje prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządza zapasami
 • organizuje prace związane z gospodarką magazynową
 • zarządza gospodarką odpadami
 • planuje i organizuje prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. 
 • może kontynuować naukę na wielu kierunkach związanych ze zdobytym zawodem oraz innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym

Dlaczego warto uczyć się w technikum logistycznym

 • uczeń uzyskuje tytuł technika logistyka,
 • technikum logistyczne kształtuje umiejętność przedsiębiorczości, kreatywność, wyobraźnię i zdolności planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć,
 • przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, planowaniem produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji,
 • absolwenci są przygotowywani do obsługi towarów w magazynie, monitorowania poziomu i stanu zapasów, obsługiwania programów magazynowych, prowadzenia dokumentacji magazynowej, planowania i dokumentowania procesów transportowych,
 • uczniowie przygotowywani są do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w dużych sieciach handlowych, w magazynach, centrach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych oraz w firmach konsultingowych, prowadzenia m.in. firmy logistycznej, transportowej, hurtowni lub sklepu,
 • języki obce: język angielski (poziom rozszerzony), język niemiecki lub język hiszpański-do wyboru.

Obecnie to jeden z najbardziej cenionych i pożądanych zawodów na rynku pracy!!!

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo