Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • chemia

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki zawodowy,
 • język niemiecki lub język hiszpański.

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 4 tygodnie w klasie drugiej,
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik żywienia:

       TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
       TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych przy organizowaniu imprez, dekorowaniu, produkcji potraw,
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych.

Po ukończeniu szkoły:

 • praca w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej -hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie,
 • zatrudnienie w obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych,
 • studiowanie na wielu kierunkach związanych z żywieniem, gastronomią i towaroznawstwem oraz na innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo