JESTEŚMY, BEDZIEMY I CZEKAMY NA WAS...

 

 Technikum Ekonomiczne  Technikum Informatyczne Technikum Logistyczne Technikum Żywienia  Szkoła Branżowa I stopnia

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Czas trwania nauki: 5 lat

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • chemia

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki lub język hiszpański

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 8 tygodni - 4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik żywienia:

       HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań
       HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, na zajęciach z przedmiotów zawodowych
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych przy organizowaniu imprez, dekorowaniu, produkcji potraw
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych

Po ukończeniu szkoły:

 • praca w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej; hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie
 • zatrudnienie w obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych
 • studiowanie na wielu kierunkach związanych z żywieniem, gastronomią i towaroznawstwem oraz na innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym

Dlaczego warto uczyć się w technikum żywienia i urządzeń gastronomicznych

 • technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać jej tajniki oraz interesujących się nowoczesnymi trendami w żywieniu,
 • w naszej szkole pracownia żywienia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt: schładzarkę szokową, piece konwekcyjno-parowe, wyciskarki do owoców, urządzenie do sous-vide,
 • uczeń kształci praktyczne umiejętności zawodowe w zakresie: przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów, układania i oceny jadłospisów, organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych, technik nakrywania stołu, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, planowania i kalkulowania kosztów produkcji, wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
 • zajęcia praktycznej nauki zawodu uczą kreatywności i operatywności w działaniu,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę m.in. jako szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych w zakładach gastronomicznych, zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych, prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych,
 • absolwent może kontynuować naukę na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii,
 • języki obce: język angielski (poziom rozszerzony), język niemiecki lub język hiszpański-do wyboru.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo