Historia szkoły

Historia szkoły do roku 2007

 
Najstarsze dzieje szkoły: 
 
1919 - 1924   Dwuzimowa Męska Szkoła Rolnicza (w 1924r. przeniesiona do Wrześni) 
1928 - 1939   Żeńska Szkoła Gospodarcza 
1931 - Pierwszy zjazd absolwentek (od 1934r. corocznie), powstaje Koło Byłych Wychowanek, pierwsza gazetka "Witkowianka" 
1934 - Szkoła otrzymuje nazwę - Szkoła Żeńska Rolnicza 
1936 - 1939   Wędrowna Szkoła Żeńska 
1937 - nowa nazwa - Publiczna Szkoła Przysposobienia Gospodyń Wiejskich 
1938 - 11 grudnia - wręczenie sztandaru. W okresie okupacji przechowywany przez panią Antoninę Radecką, wręczony 27 lutego 1945r. na ręce ówczesnej kierowniczki szkoły 
 
Zmiany organizacyjne po 1945 roku: 
 
1945 - 1948   Żeńska Szkoła Gospodarcza 11 miesięczna 
1947 - 1949   2-letnie Gimnazjum Żeńskie 
1948 - 4-letnie Koedukacyjne Liceum Rolniczo - Gospodarcze, przemianowane w 1949r. na Technikum Rolnicze 
1949 - 1957   4-letnie Technikum Rolnicze 
1957 - 1969   5-letnie Technikum Rolnicze 
1965 - 1971   5-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej 
1971 - 1983   2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza 
1971 - 1985   3-letnie Technikum Rolnicze 
1974 - 1985   3-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej 
1974 - Nadanie szkole nazwy "Powiatowa Szkoła - Centrum Kształcenia Rolniczego". Przyjęcie pod nadzór Zasadniczych Szkół Rolniczych na terenie powiatu gnieźnieńskiego 
1975 - 1983   3-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne 
1977 - Nadanie przez Wojewodę Konińskiego w dniu 3 marca szkole nazwy "Zespół Szkół Rolniczych" (zarządzenie nr 16 - wojewody konińskiego) 
1974 - 1984   3-letnie Technikum Rolnicze Wieczorowe 
1982 - 1984   3-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza 
1982 - 5-letnie Technikum Rolnicze 
1985 - Zorganizowano przy Zespole Szkół Rolniczych - Liceum Ogólnokształcące - filię LO w Słupcy 
1991 - 4-letnie Liceum Zawodowe 
1992 - 2-letnie Policealne Studium Zawodowe 
1993 - 4-letnie Liceum Ekonomiczne 
1999 - Liceum Ogólnokształcące, 5-letnie Technikum Żywienia, 5-letnie Liceum Ekonomiczne...
2007 - Otwarcie 4-letniego Technikum Informatycznego

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo