Nauczyciele

Dyrekcja Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Witkowie


Anna Malendowicz-Koteras
Dyrektor szkoły

Monika Nowakowska-Szymczak
V-ce dyrektor szkoły
 

Agnieszka Nowicka
Kierownik szkolenia praktycznego

 

Grono pedagogiczne naszej szkoły

 

język polski

Krystyna Popielec - Stürmer
Ewa Przybylska

język angielski

Monika Nowakowska-Szymczak
Sławomira Szymajda

język niemiecki

Beata Soszyńska-Pudło
Lidia Barszcz

język hiszpański

Beata Soszyńska-Pudło

matematyka

Monika Michalak
Urszula Knast

historia

Magdalena Błaszak-Śliwińska
Wojciech Ziółkiewicz

wos

Magdalena Błaszak-Śliwińska

chemia

Joanna Pustelnik

fizyka

Monika Michalak

geografia

Maria Kaźmierczak

biologia

Violetta Cejman

religia

Justyna Nowakowska

wf

Ireneusz Mazurkiewicz
Danuta Rybińska
Marzena Siwińska

edukacja dla bezpieczeństwa

Ireneusz Mazurkiewicz

wychowanie do życia w rodzinie

Marek Gaziński

pedagog szkolny

Joanna Czekała

przedmioty ekonomiczne

Agnieszka Nowicka

przedmioty informatyczne

Monika Michalak
Mateusz Leszek
Robert Induła
Adam Kowalik 

przedmioty gastronomiczne

Anna Malendowicz-Koteras
Joanna Pustelnik
Barbara Sesiuk 

przedmioty logistyczne

Anna Badowska
Agnieszka Nowicka
Paweł Olszewski 

bibliotekarz

Ewa Przybylska

wiedza o kulturze

Krystyna Popielec - Stürmer

zajęcia mundurowe

Paweł Olszewski

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo