Nauczyciele

Dyrekcja Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Witkowie


Anna Malendowicz-Koteras
Dyrektor szkoły

Monika Nowakowska-Szymczak
V-ce dyrektor szkoły
 

Agnieszka Nowicka
Kierownik szkolenia praktycznego

 

Grono pedagogiczne naszej szkoły

 

język polski

Krystyna Popielec - Stürmer

Ewelina Czaplicka

język angielski

Monika Nowakowska-Szymczak
Sławomira Szymajda

język niemiecki

Beata Soszyńska-Pudło
Lidia Barszcz

język hiszpański

Beata Soszyńska-Pudło

matematyka

Monika Michalak
Urszula Knast

historia

Magdalena Błaszak-Śliwińska

wos

Magdalena Błaszak-Śliwińska

chemia

Joanna Pustelnik

fizyka

Monika Michalak

geografia

Maria Kaźmierczak

biologia

Magdalena Szelejewska

religia

Justyna Nowakowska

wf

Ireneusz Mazurkiewicz
Danuta Rybińska  

edukacja dla bezpieczeństwa

Ireneusz Mazurkiewicz

wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Szelejewska

pedagog szkolny

Joanna Czekała

przedmioty ekonomiczne

 Agnieszka Nowicka 

przedmioty informatyczne

Monika Michalak
Daniel Popielarz
Robert Induła
Adam Kowalik 

przedmioty gastronomiczne

Anna Malendowicz-Koteras
Joanna Pustelnik
Barbara Sesiuk 

przedmioty logistyczne

Anna Badowska

Agnieszka Nowicka

bibliotekarz

Magdalena Szelejewska

wiedza o kulturze

Krzysztof Żok

zajęcia mundurowe

Paweł Olszewski

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Grecja 2018

  • Grecja
  • Grecja1
  • Grecja2
  • Grecja3
  • Grecja4

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo