Rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu nr 2017-1-PL01-KA102-036347 pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" została zakończona sukcesem, a projekt cieszy się przewidywanym dużym zainteresowaniem.

Proces rekrutacji pozwolił Komisji Rekrutacyjnej na weryfikację zgłoszeń 48 uczniów, którzy zgłosili się do odbycia stażu zawodowego w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, a także na wyłonienie najlepszych 42 kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie (32 w ramach kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz zawodu kucharz, a także 10 w ramach kierunku technik informatyk) oraz listy rezerwowej uczestników w ramach projektu nr 2017-1-PL01-KA102-036347 pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy”. W ramach projektu planowana jest realizacja 2-tygodniowych procesów szkolenia zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach dla 42 uczniów, w tym 32 uczniów kształcących się na profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie kucharz, piekarz oraz 10 uczniów profilu technik informatyk. Szczegóły dot. wyników procesu rekrutacji zostały wywieszone w dniu dzisiejszym w gablocie przy szkolnym sekretariacie do wglądu wszystkich zainteresowanych. Ewentualne odwołania należy składać na ręce Komisji Rekrutacyjnej. Po ostatecznym zatwierdzeniu wyników rekrutacji, zostanie zorganizowane spotkanie służące podpisaniu z zakwalifikowanymi uczestnikami wszelkich niezbędnych dokumentów dot. udziału w projekcie, o czym zostaną poinformowani w najbliższym czasie. W przypadku pytań, prosimy o zgłaszanie się do kierownik szkolenia praktycznego oraz koordynatora projektu p. Agnieszki Nowickiej.

Rusza rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu nr 2017-1-PL01-KA102-036347 pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy".

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów, w szczególności w zakresie możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy, a także dywersyfikacja działań i możliwości tworzących dla młodych ludzi szanse rozwoju i realnego wkładu w spójność społeczeństwa, zwłaszcza dzięki zwiększonym możliwościom dotyczącym mobilności edukacyjnej oraz dzięki zacieśnionej współpracy między środowiskiem kształcenia i szkolenia a środowiskiem pracy w kraju i zagranicą.

W ramach projektu planowana jest realizacja 2-tygodniowych procesów szkolenia zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach dla 42 uczniów, w tym 32 uczniów kształcących się na profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie kucharz, piekarz oraz 10 uczniów profilu technik informatyk.

Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2018 do 15 grudnia 2018.

Szczegóły dot. procesu rekrutacji znajdują się w załączonym Regulaminie rekrutacji oraz Formularzach rekrutacyjnych, dostępnych na naszej stronie oraz w szkolnym sekretariacie.

W przypadku pytań, prosimy o zgłaszanie się do kierownik szkolenia praktycznego oraz koordynatora projektu p. Agnieszki Nowickiej.

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny Kucharz

Formularz rekrutacyjny TI

Formularz rekrutacyjny TŻiUG

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, realizowanym ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W jego ramach realizujemy projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036347 pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" kierowany do naszych uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz czy piekarz, a także technik informatyk, którzy będą mieli możliwość odbycia zagranicznych praktyk zawodowych.

Projekt ten jest reakcją na zidentyfikowane problemy współczesnego rynku pracy. Młodzi ludzie z wykształceniem zarówno zawodowym, jak i wyższym często mają problemy ze znalezieniem zatrudnienie, czego jednym z głównych powodów jest właśnie brak doświadczenia i możliwości rozwijania posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce. ZSP w Witkowie pomimo podejmowania trudu i wysiłku, współpracy z kolejnymi podmiotami, już nie tylko w regionie, ale na terenie całej Polski oraz tworzeniu możliwości odbywania praktyk dla pojedynczych uczniów, nie jest w stanie zapewnić ich wszystkim, tym bardziej, że w przypadku praktyk wyjazdowych wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Dzięki projektowi stażowemu możliwe będzie otwarcie młodym ludziom drzwi do kariery krajowej, jak i międzynarodowej.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo