Broszura upowszechniająca rezultaty!

W ramach projektu "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" powstała broszura obejmująca najważniejsze informacje o projekcie, jego przebiegu, w tym także elementy fotorelacji. Będąc dostępną w wersji elektronicznej na naszej stronie, jak i w wersji papierowej w szkole oraz na organizowanych wydarzeniach upowszechniających, broszura ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tego typu inicjatywami, programami unijnymi, w tym Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój czy Erasmus+ oraz oferowanymi możliwościami rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą broszurą! Dostępną poniżej:

 

 

Projekt "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju, w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

#ZSPWitkowo #Grecja2018 #POWER #praktykizagraniczne

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo