Projekt trwa, a my upowszechniamy rezultaty!

W dniach 16 maja oraz 23 maja 2018 r. w naszej szkole zorganizowane zostały warsztaty zawodowe, mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu, w postaci zdobytych przez uczestników projektu kompetencji zawodowych związanych z przygotowywaniem greckich potraw!

 

Warsztaty zostały w całości przygotowane przez uczestników biorących udział w projekcie. Do udziału w nich zostali zaproszeni zostali także inni uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnych władz, którzy poza obserwacją, wzięli udział w degustacji greckich potraw, przygotowanych przez uczestników projektu na bazie zapamiętanych/zanotowanych podczas praktyk przepisów. To kolejne działania służące upowszechnianiu rezultatów projektu. Wcześniej nasi uczniowie promowali projekt, jego cele, a także przebieg i wypracowane rezultaty podczas "Targów edukacyjnych", które odbyły się w dniu 13 kwietnia 2018 r. Na stanowisku ZSP Witkowo prezentowane były - między innymi – informacje i rezultaty na temat realizowanego projektu, a w ramach przygotowanego pokazu i prezentacji, udział brali nie tylko przedstawiciele szkoły zaangażowani w rozwijanie współpracy międzynarodowej i implementację projektu, ale także uczniowie uczestniczący w wyjeździe do Grecji.

Projekt "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju, w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

#ZSPWitkowo #Grecja2018 #POWER #praktykizagraniczne

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo