Trwają praktyki w Grecji!

Nasi uczniowie od 12.03.2018 są w Grecji i realizują przygotowany wspólnie z greckim partnerem Olympus Education Services Single Member P.C. program. W jego ramach każdy z uczniów nie tylko ma okazję pracować w międzynarodowym środowisku, szkoląc swoje umiejętności w dziedzinie technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz czy technik informatyk, ale także w dni wolne od pracy będą mieli okazję wziąć udział w programie kulturowym, udając się do takich miejsc jak Meteory, Saloniki, wzgórza Olimpu i inne.

Projekt pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy", realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”,to ogromna szansa, pozwalająca młodzieży na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, ale także na poszerzenie horyzontów – tak jako uczniowie, przyszli pracownicy, przedsiębiorcy, ale także jako obywatele Polski i Europy!

Więcej informacji na naszym szkolnym Facebook’u, na którym dzień po dniu pojawiają się fotorelacje z realizowanych działań!

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo