Promujemy nasz projekt i inicjatywy międzynarodowe!

Przy okazji naszego Dnia Otwartych Drzwi, uczniowie biorący udział w naszym projekcie pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy", promowali założenia projektu, dzielili się z pozostałymi uczniami, nauczycielami, a także potencjalnymi kandydatami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dotychczasowymi doświadczeniami, wiedzą zdobytą podczas przygotowań. Przy wykorzystaniu przygotowanej prezentacji oraz innych różnego rodzaju materiałów informacyjnych (ulotek, plakatów, koszulek projektowych), możliwe było zainteresowanie stoiskiem poświęconym projektowi wielu osób, które nie tylko słuchały informacji prezentowanych przez uczestników, ale także mogli zadawać pytania, dowiadując się więcej o projekcie, inicjatywach programów Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także Unii Europejskiej, promującej rozwój współpracy międzynarodowej.

Dzień Otwartych Drzwi odbył się na finiszu naszych spotkań przygotowawczych, w ramach których uczniowie szlifowali umiejętności posługiwania się j. angielskim, poznali wiele zagadnień związanych z wielokulturowością, rynkiem pracy, a także poznali podstawy j. greckiego. Dzięki temu w sposób w pełni świadomy mieli okazję promować projekt i jego elementy. A wyjazd tuż, tuż… smiley

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo