Trwają przygotowania!

42 naszych uczniów biorących udział w projekcie pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy", nr 2017-1-PL01-KA102-036347, realizuje obecnie pod okiem trenerów i lektorów j. angielskiego i greckiego serię szkoleń przygotowujących do udziału w wyjeździe na staże zagraniczne.

W ramach całej serii przygotowań, uczestnicy projektu podzieleni na mniejsze 15- lub 20-osobowe grupy, wezmą udział w szkoleniach obejmujących:

  1. Przygotowanie kulturowe z elementami animacji językowej (jęz. grecki) przeprowadzone zostanie w formie 15 godzin interaktywnych zajęć i warsztatów dot. kompetencji międzykulturowych.
  2. Przygotowanie językowe dla uczestników z zakresu języka angielskiego, w tym przede wszystkim języka branżowego, opierające się o zadania praktyczne i wykorzystanie angielskiego w mowie i piśmie, co odpowiadać powinno zarówno potrzebom samych uczniów, jak i rynku pracy, który stawia przede wszystkim na język użytkowy. Przygotowanie to powinno objąć 40 godzin dla każdej z grup.
  3. Elementy doradztwa zawodowego, obejmujące wskazanie narzędzi niezbędnych dla właściwego funkcjonowania na rynku pracy, w wymiarze 10 godzin dla każdej z grup.

Zajęcie są realizowane do 9 marca 2018, tak aby młodzież została jak najlepiej przygotowana do wyjazdu.

Zajęcia odbywają się po lekcjach, a także w dni wolne od zajęć szkolnych, np. w soboty, co wynika z faktu, iż część naszych uczniów dojeżdżając codziennie popołudniu do domu, nie może zostać zbyt długo po lekcjach. Tak program, jak i godziny jego realizacji, został dostosowany do potrzeb naszych uczniów.

Do tej pory odbyło się już kilkanaście spotkań, w ramach których nasi uczniowie uczyli się fachowego słownictwa w ramach języka angielskiego, a także poznawali podstawy języka greckiego, uwarunkowania związane z funkcjonowaniem w międzynarodowym środowisku, poznając kulturę Grecji, zagadnienia wielokulturowości i inne. Poniżej kilka zdjęć z dotychczasowych zajęć.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo