Rekrutacja do projektu staży zagranicznych zakończona!

Rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu nr 2017-1-PL01-KA102-036347 pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" została zakończona sukcesem, a projekt cieszy się przewidywanym dużym zainteresowaniem.

Proces rekrutacji pozwolił Komisji Rekrutacyjnej na weryfikację zgłoszeń 48 uczniów, którzy zgłosili się do odbycia stażu zawodowego w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, a także na wyłonienie najlepszych 42 kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie (32 w ramach kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz zawodu kucharz, a także 10 w ramach kierunku technik informatyk) oraz listy rezerwowej uczestników w ramach projektu nr 2017-1-PL01-KA102-036347 pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy”. W ramach projektu planowana jest realizacja 2-tygodniowych procesów szkolenia zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach dla 42 uczniów, w tym 32 uczniów kształcących się na profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie kucharz, piekarz oraz 10 uczniów profilu technik informatyk. Szczegóły dot. wyników procesu rekrutacji zostały wywieszone w dniu dzisiejszym w gablocie przy szkolnym sekretariacie do wglądu wszystkich zainteresowanych. Ewentualne odwołania należy składać na ręce Komisji Rekrutacyjnej. Po ostatecznym zatwierdzeniu wyników rekrutacji, zostanie zorganizowane spotkanie służące podpisaniu z zakwalifikowanymi uczestnikami wszelkich niezbędnych dokumentów dot. udziału w projekcie, o czym zostaną poinformowani w najbliższym czasie. W przypadku pytań, prosimy o zgłaszanie się do kierownik szkolenia praktycznego oraz koordynatora projektu p. Agnieszki Nowickiej.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo