Rusza rekrutacja do projektu staży zagranicznych!

Rusza rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu nr 2017-1-PL01-KA102-036347 pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy".

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów, w szczególności w zakresie możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy, a także dywersyfikacja działań i możliwości tworzących dla młodych ludzi szanse rozwoju i realnego wkładu w spójność społeczeństwa, zwłaszcza dzięki zwiększonym możliwościom dotyczącym mobilności edukacyjnej oraz dzięki zacieśnionej współpracy między środowiskiem kształcenia i szkolenia a środowiskiem pracy w kraju i zagranicą.

W ramach projektu planowana jest realizacja 2-tygodniowych procesów szkolenia zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach dla 42 uczniów, w tym 32 uczniów kształcących się na profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie kucharz, piekarz oraz 10 uczniów profilu technik informatyk.

Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2018 do 15 grudnia 2018.

Szczegóły dot. procesu rekrutacji znajdują się w załączonym Regulaminie rekrutacji oraz Formularzach rekrutacyjnych, dostępnych na naszej stronie oraz w szkolnym sekretariacie.

W przypadku pytań, prosimy o zgłaszanie się do kierownik szkolenia praktycznego oraz koordynatora projektu p. Agnieszki Nowickiej.

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny Kucharz

Formularz rekrutacyjny TI

Formularz rekrutacyjny TŻiUG

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo