Liceum Ogólnokształcące Mundurowe

To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy planują przyszłość ze służbami mundurowymi. Interesuje Cię bezpieczeństwo kraju i jego obywateli? Chciałbyś związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi chroniącymi życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy? Zapraszamy do klasy o profilu mundurowym.

Jako placówka pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom gimnazjalistów i potrzebom lokalnym, kształcić w kierunkach mundurowych. Zajęcia ogólnokształcące będą realizowane w szkole, przedmioty zawodowe w placówkach: - jednostce wojskowej w Powidzu, - komendzie strażackiej w Witkowie i Gnieźnie, - komendzie policyjnej w Witkowie i Gnieźnie, - zakładzie karnym w Gębarzewie. Priorytetem w tym typie szkoły będzie sprawność fizyczna.

Czas trwania nauki: 3 lata

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia,
 • WOS,
 • biologia,
 • język angielski.

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki lub język hiszpański.

Korzyści:

 • zajęcia specjalistyczne odbywają się raz w tygodniu (poniedziałek) przy współpracy z wojskiem i policją,
 • w ramach zajęć specjalistycznych uczniowie mają musztrę, samoobronę, strzelanie (raz w miesiącu 4 godziny),
 • dodatkowo mają możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych ze strzelania 2 razy w tygodniu,
 • zajęcia z wiedzy mundurowej i I pomocy przedmedycznej ( co poniedziałek – 4 godziny). W ramach tych zajęć są testy sprawności fizycznej, I pomoc przedmedyczna, wycieczki tematyczne (np. Komisariat Policji).
 • uczniowie klasy mundurowej:
  • mają dwa dni mundurowe, tj. poniedziałek i czwartek. Na zajęciach składają nauczycielom meldunek,
  • składają uroczyste ślubowanie,
  • biorą udział w uroczystościach patriotycznych i szkolnych ( występują w mundurach), biorą udział w zawodach strzeleckich: „Sprawni jak żołnierze”,
  • poznają pracę służb mundurowych, nie tylko wojska i policji, ale także służby więziennej i straży pożarnej.

Ukończenie nauki w klasie LO o profilu mundurowym daje możliwość dalszego kształcenia na wyższych uczelniach oraz szkołach pomaturalnych i policealnych kształcących specjalistów zatrudnionych we wszystkich rodzajach służb mundurowych, np. Wojsku Polskim, Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej .

To tylko niektóre elementy jakie wnosi profil mundurowy do naszej oferty!

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo